سیستم هم پتانسیل

10 / 10
از 1 کاربر

 

بين هادي مياني واجزای فلزي قرار گرفته روي ديوارهاي ساختمان و يا داخل ساختمان بايد يك ارتباط برقرار شود تااين دو از نظرپتانسيلي باهم برابر شوند . اين كار از طريق اتصال هادي ، اريستر و يا فاصله هوائي بين هادي و قسمتهاي فلزي انجام مي شود اين عمل را  هم پتانسيل سازي مي گويند .

وقتي جريان صاعقه دريك هادي جاري مي شود اختلاف پتانسيلي بين هادي وقسمت هاي فلزي نزديك به آن ظاهر ميگردد .دراين حلقه باز بوجود آمده جرقه هاي بسيار خطرناكي ممكن است ايجاد شود.

فاصله بين هادي مياني و  قسمتهاي فلزي ارت شده فاكتوري است كه نشان مي دهد نيازي به هم پتانسيل سازي وجود دارد يا خير . كمترين فاصله اي كه در آن جرقه هاي خطرناك توليد نمي شود فاصله ايمن است ، كه باختصارS ناميده  مي شود .

اين فاصله به فاكتورهاي زير بستگي دارد : سطح حفاظتي انتخاب شده ، تعداد هادي مياني ، مواد بين انتهاي حلقه و فاصله قسمتهاي فلزي مورد نظر تا نقطه اتصال به زمين .

معمولا" نصب عايق بين قسمتهاي فلزي وسيستم صاعقه گير مشكل است ، بنابراين هم پتانسيل سازي آنها روش مناسب تري است .

در برخی قسمتهاي فلزي، عمل هم پتانسيل سازي نبايد انجام شود ، مانند لوله هاي قابل اشتعال وانفجار .

 گروه مهندسین رادپایا تدبیر و مهتاب گستر با داشتن سابقه مفید اجرایی در زمینه ارتینگ و سیستم گراندینگ آماده ارائه مشاوره و خدمات اجرایی سیستم سیستم های ارتینگ درکارخانه های صنعتی و مراکز حساس و پست های برق می باشد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :