اصول حفاظت از صاعقه

10 / 10
از 1 کاربر

اصول حفاظت از صاعقه

 حفاظت یک ساختمان بطور کامل شامل موارد زیر است :

1-  حفاظت جلد خارجی ساختمان از ضربه های مستقیم صاعقه

2- حفاظت داخلی و تجهیزات نصب شده داخل ساختمان در مقابل آثار ثانویه صاعقه

 1- حفاظت جلد خارجی ساختمان

منظور ازحفاظت خارجی ، حفظ بدنه و استراکچر ساختمان از آتش سوزی و انهدام در اثر اصابت صاعقه است . کلیه تجهیزات ( مانند برقگیر ) که جهت جذب و هدایت صاعقه از پشت بام تا سیستم زمین نصب می شوند،طبق استاندارد IEC 61024 شناسایی می گردند.

2- حفاظت تجهیزات نصب شده در داخل ساختمان  

توسعه کاربرد سیستم های الکتریکی در جهان ، موجب افزایش شدید امار صدمات وارده به این دستگاهها در اثرصاعقه و اضافه ولتاژهای ناشی از آن شده است . لازم به ذکر است که تنها بخشی از اضافه ولتاژها در اثرصاعقه بوده و بخش عمده آنها ناشی ازعملیات سوئیچینگ و حوادث تغذیه میباشند. برای این بخش از حفاظت ، کاهش اثر میدانهای الکترو مغناطیسی ناشی از صاعقه مد نظر قرار می گیرد .

پس از برخورد صاعقه  به زمین یا ساختمان ، وسایل الکترونیکی داخل ساختمانهایی که تا شعاع  15 KM از محل برخورد و در محدوده میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده قرار دارند ، در معرض خطر خواهند بود . حفاظت موثر این تجهیزات در مقابل ولتاژهای القایی حاصله ، وقتی امکان پذیر است که کلیه سیستم های حفاظت داخلی همراه با حفاظت خارجی ساختمان تواماً نصب شده باشند حفاظت داخلی از صاعقه عبارتست از تهیه وسایلی که به کمک آنها بتوان اثرات اضافه ولتاژهای القایی حاصل از جریانهای صاعقه را بروی تجهیزات داخل ساختمان خنثی کرد . واز تئوری منطقه بندی ( Zone Concept ) جهت حفاظت داخلی ساختمان استفاده می شوند. ضمناً برای کسب اطلاعات دقیق تر به استاندارد   IEC 61024 که در آن زمینه تدوین شده است مراجعه گردد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :