پروژه های خطوط نفت و گاز

6 / 10
از 3 کاربر

مشخصات کلی

توضیحات

  

                                                      مراکز حساس

 

1

سايت رادار فرودگاه امام

2

محوطه و آشيانه هاي هواپيمايي فرودگاه مهر آباد 

3

ساختمان ارتباطات  فرودگاه امام خميني

4

کارگو ترمینال فرودگاه امام خمینی

5

ایستگاه های تقلیل فشارگاز استان لرستان

6

ایستگاه تقیل فشارگاز کرمانیان نیروگاه سیرجان

7

جایگاههای CNGدر استانهای مختلف ایران بیش از 100 جایگاه  )

8

ايستگاه مترو ترمينال جنوب تهران

9

ايستگاه مترو ترمينال خزانه تهران

10

نيروگاه شريعتي

11

ترمينال فرودگاه سرخس

12

برج مراقبت فرودگاه ماکو

13

برج مراقبت جدید فرود گاه ساری

14

ايستگاه راه آهن تربت حيدريه

15

ایستگاه راه آهن لوشان

           
             

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :