مراکز مخابراتی

6 / 10
از 3 کاربر

مشخصات کلی

توضیحات

1

مركز ماكروويو مخابرات زاهدان

2

مركز ماكروويو مخابرات اهواز

3

مركز ماكروويو مخابرات شهركرد

4

مركز ماكروويو مخابرات شهركرد

5

مركز ماكروويو مخابرات ياسوج

6

مركز ماكروويو مخابرات بوشهر

7

مركز ماكروويواستان گلستان

8

مركزمخابرات گرگان

9

مركز ماكروويو استان كرمانشاه

10

مركز ماكرويو استان بروجرد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :