مراكز انتقال نيرو و آب رساني

6 / 10
از 3 کاربر

مشخصات کلی

توضیحات

مراكز انتقال نيرو و آب رساني

                                       

1

تصفيه خانه شيراز -  مهاب قدس

2

مجتمع آبرساني دشت عباس وابسته به وزارت نيرو

3

تصفیه خانه آب و فاضلاب استان لرستان - الشتر

4

تصفیه خانه آب و فاضلاب استان لرستان خان آباد

5

تصفیه خانه آب و فاضلاب استان لرستان خرم آباد

6

نیروگاه سد مارون

 آب و برق خوزستان 

 8

 ساختمان اداري شركت آب و فاضلاب مشهد 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :